Kunt u deze mail niet lezen? Bekijk hem in uw browser.

Close2Me bv

Pedicurescholing in Limburg

flower nogmaals.jpeg

Terugblik en vooruitblik

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het pedicurecongres dat plaatsvond op 23 oktober j.l. en kijken we vooruit naar onze geplande activiteiten!

Pedicurecongres 23 oktober 2021


Wij kijken met een goed gevoel terug op het congres dat op 23 oktober 2021 plaatsvond bij Van Der Valk Heerlen. Hebben jullie de foto's van het congres al gezien? Deze staan op onze website.

Uit de evaluatie is gebleken dat de deelnemers dit congres een ruime 8,5 geven en iedereen die de evaluatie ingevuld heeft zou het congres aanraden bij collega's. Hier worden wij blij van!

Een dankwoord aan iedereen die meegewerkt heeft om deze dag zo succesvol te maken, van sprekers tot vrijwilligers tot alle geïnteresseerden.

Cursussen

Heb jij in de afgelopen maand de herhalingscursus reanimatie bij Close2Me voltooid? Je kunt je certificaat zelf uploaden bij KRP PE Online, zodat je je accreditiepunt ontvangt.

De geplande DV en RA cursussen in november en december zijn in verband met de aangescherpte maatregelen verplaatst naar volgend jaar. Zodra de exacte data bekend zijn, informeren wij jullie hierover via de nieuwsbrief, social media en vermelden wij dit op onze website.

Close2Me BV | Pastoor Heijnenstraat 28, 6227 TE Maastricht
www.close-to-me.nl   -   info@close-to-me.nl