Kunt u deze mail niet lezen? Bekijk hem in uw browser.

Close2Me bv

Pedicurescholing in Limburg

flower nogmaals.jpeg

We gaan ervoor!

We hebben het natuurlijk altijd gehoopt, maar inmiddels is het officieel: ons congres op 23 oktober kan definitief 100% fysiek plaatsvinden! Wij hebben er een goed gevoel bij dat vele collega’s met ons uitkijken naar een dag waar we als ondernemers elkaar weer live kunnen zien.

Mocht je twijfels hebben over de toegangsmogelijkheden in verband met de coronamaatregelen, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

We kijken ernaar uit jullie 23 oktober te zien voor een interessante dag!

Brigitte & Hermine

flyer 2021 v3.jpg

Veilig Thuis - aankondiging sprekers

foto machteld kleur_verticaal klein.jpg

yoeri maubach kopie1.jpg

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Huiselijk geweld komt vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Toch vinden mensen het vaak moeilijk om aan de bel te trekken als zij zelf er mee te maken hebben of als zij zich zorgen maken over een ander. Schaamte, twijfel, schuldgevoel en hopeloosheid kunnen daarbij een rol spelen. Toch is het essentieel dat signalen gemeld worden, zelfs als het alleen om vermoedens gaat. Op die manier kunnen we het taboe doorbreken en een einde maken aan het geweld.

Door middel van advies en het in kaart brengen van wat er aan de hand is, zet Veilig Thuis zich in om samen met directbetrokkenen en andere partijen de juiste hulp te organiseren en zo de veiligheid te herstellen. Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid. Machteld en Yoeri, beide voorvechters van een veilige thuissituatie, doen dan ook een oproep: Mocht je bij je cliënten signalen opvangen die reden zijn tot vermoedens of zorgen over huiselijk geweld, neem dan contact met ons op! Want geweld stopt niet vanzelf. Zet jij die eerste stap?

Machteld Beukema is hoofd Veilig Thuis Zuid-Limburg en heeft ruim 14 jaar ervaring in het sociale domein (o.a. politie, Stichting Halt) in de aanpak van o.a. huiselijk geweld. Zij opent het congres.

Yoeri Maubach is medewerker bij Veilig Thuis, en geeft een interactieve voorlichting tijdens het congres.

Close2Me BV | Pastoor Heijnenstraat 28, 6227 TE Maastricht
www.close-to-me.nl   -   info@close-to-me.nl