Kunt u deze mail niet lezen? Bekijk hem in uw browser.

Close2Me

Pedicurescholing in Limburg

flower nogmaals.jpeg

Nieuwe privacywetgeving

Beste Anouk,

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, is er vanaf 25 mei een vernieuwde wet om persoonsgegevens veilig te houden. Na grondig onderzoek en een aantal aanpassingen zijn wij er helemaal klaar voor!

De belangrijkste wijziging waar wij rekening mee moeten houden is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief toelichten hoe wij omgaan met uw gegevens en waar wij ze voor gebruiken.

Wij verzamelen uw NAW-gegevens, geboortedatum, emailadres, KRP-nummer, rekeningnummer en gevolgde cursussen en congressen. Close2Me bv heeft deze gegevens nodig voor het verwerken van de aanmelding voor cursussen en congressen en voor het verbeteren van uw klantervaring/ klantenservice.

Deze gegevens verzamelen wij via een aanmeldings- en/of contactformulier op www.close-to-me.nl of als u een email stuurt aan info@close-to-me.nlom u aan te melden voor een cursus of een congres. Wij bewaren uw gegevens op de volgende plaatsen en delen ze met de volgende mensen:
  • Facturatieprogramma: Rompslomp
  • Accountant: THB Administraties
  • Procert: Accreditatie medisch pedicures
  • Website en nieuwsbrieven: Virtual Partners
  • Bank: ING Bank
  • Medewerkers
Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd.

Indien u wilt dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, kunt u een email sturen naar info@close-to-me.nl. Indien u geen email stuurt, beschouwen wij dat als akkoord op bovenstaande informatie.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! Voor meer informatie omtrent de nieuwe privacywet kunt u op deze website kijken.

Cursus DV/RV: 26 september

Gisteren heeft de cursus DV/RV in samenwerking met Foot Vision plaatsgevonden in Maastricht. Heeft u ook interesse om deze immer interessante cursus bij te wonen en hiermee accreditatiepunten te verdienen? U kunt zich nu via onze website inschrijven voor de volgende DV/RV cursus op 26 september!

Deze cursus is door KRP geaccrediteerd met 3 punten in het domein Voetzorg.

Reanimatiecursus: 21 juni & 27 juni

Wilt u graag in staat zijn om te kunnen helpen wanneer dit het hardst nodig is? Wij geloven dat een zelfstandig ondernemer niet alleen goed moet zijn in zijn of haar eigen vak, maar ook moet kunnen inspringen wanneer het het hardst nodig is. Met een reanimatiediploma bent u een stap dichter bij dit doel.

Op 21 juni vindt de reanimatiecursus plaats in Melick en op 27 juni vindt de reanimatiecursus plaats in Maastricht. U kunt zich op onze website inschrijven voor de cursus!

Deze cursussen zijn met 3 punten geaccrediteerd in het domein Professionaliteit.

Heeft u uw reanimatiediploma reeds behaald? Op 21 & 27 juni organiseren wij naast de reanimatiecursus voor beginners ook een herhalingscursus reanimatie, om uw geheugen op te frissen. Inschrijven voor deze herhalingscursus kan op onze website.

Close2Me BV | Pastoor Heijnenstraat 28, 6227 TE Maastricht
www.close-to-me.nl   -   info@close-to-me.nl